Ostatnie wiadomości:
Ile pieniędzy tracimy przez marihuanę? - sobota, 10 sierpnia 2013 07:59
Narkotykowe eksperymenty legislacyjne - poniedziałek, 08 czerwca 2015 00:00
Pomoc MOPS nie zawsze skuteczna - niedziela, 02 czerwca 2013 14:21
Lekarstwo na cukrzycę lekiem dla narkomanów - niedziela, 21 kwietnia 2013 14:19
Komentatorzy o legalizacji marihuany - niedziela, 17 lutego 2013 09:58

Innowacyjna metoda wsparcia młodzieży zagrożonej wykluczeniem i bezrobociem

PDFDrukujEmail

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
9 listopada 2012r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej odbyła się konferencja "Czas na Młodzież" - Pomorskie rozwiązania dla polityki młodzieżowej. Przedsięwzięcie powstało z inicjatywy trzech instytucji: Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce, Stowarzyszenia Morena, oraz Caritas Archidiecezji Gdańskiej, które realizują projekty innowacyjno-testujące POKL, dotyczące młodzieży, na obszarze województwa pomorskiego.
Celem konferencji było zwrócenie uwagi na wypracowane w ramach projektów, rozwiązania dla polityki młodzieżowej w obszarze: edukacji, rynku pracy oraz wsparcia aktywności młodych osób. Konferencję wspierał Departament EFS Urzędu Marszałkowskiego oraz Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej". Honorowy patronat nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Pomorskiego, Samorząd Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Sopotu, Starosta Powiatu Słupskiego oraz Prezes Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego.

Projekt "MOS-t w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii", realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce w partnerstwie z Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku ma za zadanie pomóc młodzieży wykluczonej społecznie, bądź zagrożonej demoralizacją nie tylko w "wyprostowaniu" swoich postaw życiowych ale przede wszystkim w wejściu na rynek pracy, by tam stali się pełnowartościowymi, kompetentnymi pracownikami.

Młodzież wykluczona społecznie ma ogromny problem w odnalezieniu się na rynku pracy. Główną przyczyną jest brak kompetencji społecznych, których człowiek nabywa poprzez funkcjonowanie w środowisku a przede wszystkim w rodzinie. Kompetencje społeczne to nic innego jak złożone umiejętności warunkujące efektywność radzenia sobie w sytuacjach społecznych określonego typu. Umiejętności te jednostka nabywa w toku treningu społecznego, który przechodzi przez cały okres swojego życia. Kompetencje społeczne warunkowane są cechami osobowości, temperamentem, inteligencją ogólną, społeczną i emocjonalną. Jeżeli natomiast jednostka zostanie pozbawiona wspomnianego treningu społecznego, wówczas cechy te będą rozwinięte na niewystarczającym poziomie. Na przykładzie badań przeprowadzonych na wychowankach Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce, które to dały ogląd rzeczywistego problemu wejścia tych młodych ludzi na rynek pracy można dojść do wniosku, że przyczyn takiego zjawiska należy upatrywać się w szczególności w nieadekwatnej samoocenie młodzieży wpływającej na podejmowanie nietrafnych wyborów (zaniechanie dalszego kształcenia, wybór szkół o zbyt wysokim poziomie nauczania tj. nieadekwatnie do możliwości intelektualnych) oraz przede wszystkim braku systemowych rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie wychowanków MOS w środowisku lokalnym placówki, związanych z poprawą funkcjonowania społecznego poprzez aktywność społeczną, nie w ramach ośrodka, ale poza nim. Projekt realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce proponuje rozwiązania, które z powodzeniem "naprawią" ten stan rzeczy i pomogą w pełni wykorzystać potencjał, który posiadają podobne instytucje, których głównym celem jest pomoc młodzieży niedostosowanej społecznie. Nie podejmując odpowiednich kroków mających na celu zmianę istniejącej sytuacji można spodziewać się pogłębienia występujących już zjawisk społecznych, takich jak: pogłębianie się demoralizacji wychowanków po opuszczeniu ośrodka; wzrost bezrobocia; pojawienie się i wzrost działań przestępczych; ubożenie; wzrost liczby osób korzystających z pomocy społecznej; wzrost zagrożeń społecznych (nadużywanie alkoholu, narkomania, przestępczość, dezorganizacja rodziny); uruchamianie się w systemie mechanizmów obronnych mechanizmu "skracania perspektywy życiowej". Powyższe pokazuje jak wielkie "straty" ponosi całe społeczeństwo nie podejmując żadnych działań ażeby temu zapobiec. Dlatego też tak ważne jest, aby organizować partnerstwa na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży w regionie. Współpraca taka zwiększa możliwości organizacyjne działań. Dzięki kooperacji zwiększy się przede wszystkim zasięg odbiorców i instytucji, które wypromują proponowane rozwiązania. Osoby zainteresowane problematyką znajdą więcej informacji na temat projektu na stronie www.mostwprzyszlosc.pl oraz www.mos.ustka.pl.

Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,111390,13063524,Innowacyjna_metoda_wsparcia_mlodziezy_zagrozonej_wykluczeniem.html#ixzz2HqSVsyyh