Ostatnie wiadomości:
Ile pieniędzy tracimy przez marihuanę? - sobota, 10 sierpnia 2013 07:59
Narkotykowe eksperymenty legislacyjne - poniedziałek, 08 czerwca 2015 00:00
Pomoc MOPS nie zawsze skuteczna - niedziela, 02 czerwca 2013 14:21
Lekarstwo na cukrzycę lekiem dla narkomanów - niedziela, 21 kwietnia 2013 14:19
Komentatorzy o legalizacji marihuany - niedziela, 17 lutego 2013 09:58

Lekarstwo na cukrzycę lekiem dla narkomanów


Najnowsze badania sugerują, że lekarstwo obecnie używane w leczeniu cukrzycy typu 2 mogłoby być wykorzystywane w leczeniu uzależnień od narkotyków, takich jak kokaina.
Eksendyna -4, która jest odpowiednikiem peptydu glukagonopodobnego typu 1, jest obecnie lekarstwem na cukrzycę typu 2. Gregg Stanwood, amerykański badacz z uniwesytetu Vanderbilt w Nashville wykazał jednak, że u myszy, którym wstrzyknięto eksendynę, substancja ta osłabiła przyjemne efekty działania kokainy. Co więcej, działo się tak niezależnie od ilości podanej eskendyny. Zdaniem autora przełomowego badania, daje to nadzieję na skuteczne leczenie uzależnień od narkotyków, ponieważ okazuje się, że pewien mechanizm działający w naszym mózgu, który pozwala leczyć cukrzycę, może także być przydatny w niektórych rodzajach uzależnień.

Aurelio Galli, współautor badania, dodaje: „Największą zaletą naszych badań jest fakt, że tak łatwo będzie można wykorzystać ich wyniki do leczenia osób uzależnionych, ponieważ eksendyna jest już zatwierdzona przez Agencję ds. Żywności i Leków”.

Stanwood uważa co prawda, że należy ostrożnie wdrażać tę metodę do leczenia ludzi, jednak nie umniejsza znaczenia swojego odkrycia. Podkreśla przy tym, że uzależnienie to bardzo skomplikowane zjawisko, na które składa się wiele genetycznych i środowiskowych czynników, w związku z czym nie należy oczekiwać, że wszyscy narkomani będą mogli zostać wyleczeni dzięki nowej terapii. „Nie istnieją jeszcze medyczne terapie dla osób uzależnionych, które okazałyby się skuteczne, są tylko różnego rodzaju terapie psychospołeczne i behawioralne, które w pewnych przypadkach są pomocne. Najważniejsze jest to, że nasze rozwiązanie opiera się na zupełnie nowym mechanizmie – dlatego właśnie mamy cichą nadzieję, że wytyczymy nową drogę w leczeniu osób uzależnionych.”
insulinowi.pl