Ostatnie wiadomości:
Ile pieniędzy tracimy przez marihuanę? - sobota, 10 sierpnia 2013 07:59
Narkotykowe eksperymenty legislacyjne - poniedziałek, 08 czerwca 2015 00:00
Pomoc MOPS nie zawsze skuteczna - niedziela, 02 czerwca 2013 14:21
Lekarstwo na cukrzycę lekiem dla narkomanów - niedziela, 21 kwietnia 2013 14:19
Komentatorzy o legalizacji marihuany - niedziela, 17 lutego 2013 09:58

Informacje na temat AN

Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

na

Anonimowi Narkomani to międzynarodowa społeczna wspólnota zdrowiejących narkomanów, organizująca więcej niż trzydzieści tysięcy mityngów¹ tygodniowo w ponad 108 krajach.

Rozwój
NA² zrodziło się z programu Anonimowych Alkoholików w późnych latach 40-tych. Pierwsze mityngi pojawiły się w Los Angeles, na terenie stanu Kalifornia (USA), na początku lat 50-tych. Program Anonimowych Narkomanów początkowo rozwijał się jako mały ruch amerykański, który urósł do największej i najstarszej organizacji tego typu.

Przez wiele lat NA rozwijało się bardzo wolno, stopniowo rozprzestrzeniając się z Los Angeles do innych głównych miast Ameryki Północnej, a na początku 1970 roku także Australii. W 1983 roku NA opublikowało swój własny tekst, tzw. Basic Text, co przyspieszyło rozwój. W przeciągu kilku następnych lat powstały grupy w Brazylii, Kolumbii, Niemczech, Indiach, Irlandii, Japonii, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii.

Dzisiaj wspólnota Anonimowych Narkomanów stabilnie funkcjonuje na terenie Ameryki, Europy Zachodniej, Australii i Nowej Zelandii. Nowo utworzone grupy NA są rozsiane po subkontynencie Indyjskim, Afryce, Wschodniej Azji, Środkowo-Wschodniej i Wschodniej Europie. Literatura i broszury informacyjne Anonimowych Narkomanów są już dostępne w 23 językach, trwa tłumaczenie na następnych 16.

Program
Pierwsza autorska broszura NA, znana wśród członków jako “Biała Książeczka”, opisuje Anonimowych Narkomanów w następujący sposób:

“NA jest bezdochodową wspólnotą mężczyzn i kobiet, dla których narkotyki stały się głównym problemem. Jesteśmy zdrowiejącymi uzależnionymi, którzy spotykają się regularnie, aby pomagać sobie nawzajem w pozostaniu czystymi. Nie interesuje nas, jakie narkotyki i jak dużo ich zażywałeś (...), tylko co zamierzasz zrobić ze swoim problemem i jak my możemy ci w tym pomóc.”

Uczestnictwo jest otwarte dla wszystkich narkomanów, niezależnie od rodzaju używanych narkotyków lub sposobów ich łączenia. Kiedy przystosowywano do potrzeb NA Pierwszy Krok z literatury Anonimowych Alkoholików, słowo “alkohol” zastąpiono słowem “uzależnienie”, usuwając w ten sposób określenie związane z konkretnym środkiem, co ma oddawać ideę pojmowania uzależnienia jako choroby.

W przynależności do NA nie ma społecznych, religijnych, ekonomicznych, rasowych, etnicznych, narodowych czy płciowych ograniczeń. Nie ma też opłat wpisowych bądź członkowskich. Większość członków regularnie przyczynia się drobnymi sumami do pomocy w regulowaniu wydatków mityngów, przy czym datki te nie są obowiązkowe.

Anonimowi Narkomani wspólnie tworzą proces zdrowienia, budując trwałą sieć wzajemnego wsparcia. Jednym z kluczy do sukcesu NA stała się terapeutyczna wartość jaką niesie współpraca dwóch uzależnionych. Członkowie dzielą się sukcesami i wyzwaniami, pokonując czynne uzależnienie. Prowadzą wolne od narkotyków, twórcze życie, stosując na co dzień zasady 12 Kroków i 12 Tradycji NA. Zasady te są rdzeniem, filarem Programu Anonimowych Narkomanów. Są to:

 • przyznanie się do problemu
 • poszukiwanie pomocy
 • zaangażowana, gruntowna samoobserwacja
 • otwieranie się w bezpiecznej, poufnej atmosferze
 • zadośćuczynienie za wyrządzone krzywdy oraz
 • pomoc tym uzależnionym, którzy chcą powracać do zdrowia.

Program Anonimowych Narkomanów przywiązuje szczególną wagę do praktykowania zasad duchowych. Nie jest programem religijnym, ale zachęca się każdego członka do rozwijania własnego — religijnego, bądź nie — rozumienia “przebudzenia duchowego”.

NA nie jest związane z żadnymi innymi organizacjami, ośrodkami terapeutycznymi i zakładami karnymi. Jako organizacja, nie zatrudnia terapeutów, nie prowadzi noclegowni, ośrodków ani klinik. Co więcej, nie świadczy profesjonalnych usług finansowych, prawnych, psychiatrycznych lub medycznych. NA ma tylko jeden główny cel: tworzyć środowisko, w którym jeden uzależniony pomoże drugiemu uzależnionemu przestać brać narkotyki i odnaleźć nową drogę życia.

W programie Anonimowych Narkomanów członkowie są zachęcani do stosowania całkowitej abstynencji od wszystkich rodzajów narkotyków, włącznie z alkoholem. Z doświadczenia członków NA wynika, że ciągła i nieprzerwana abstynencja zapewnia najlepszy fundament dla zdrowienia i osobistego rozwoju. NA jako całość nie ma opinii na tematy z zewnątrz. Także problem używania leków psychiatrycznych oraz innych wskazanych środków medycznych przepisanych przez lekarzy i przyjmowanie ich pod kontrolą nie jest postrzegane jako niezgodne z ideą zdrowienia w NA.

Sposób organizacji

Główną usługą dostępną w NA są mityngi grupowe. Każda grupa działa indywidualnie wspierając się zasadami obowiązującymi dla całej organizacji, które są przedstawione w literaturze NA.

Większość grup wynajmuje sale w budynkach prowadzonych przez organizacje publiczne, religijne lub społeczne na cotygodniowe spotkania. Pojedyncza osoba prowadzi mityng, natomiast reszta członków bierze udział w dzieleniu się swoim doświadczeniem w zdrowieniu z uzależnienia od narkotyków. Członkowie grupy dzielą między siebie funkcje związane z usprawnieniem działania mityngu.

W krajach gdzie NA jest stosunkowo nowym zjawiskiem, grupa NA jest jedynym szczeblem organizacji. Tam, gdzie pewna liczba grup NA miała szansę rozwinąć się i ustabilizować, wybrani delegaci grup tworzą lokalne komitety. Te lokalne ośrodki służb oferują wiele usług. Między innymi:

 • rozprowadzenie literatury NA
 • informacje telefoniczne
 • publiczne prezentacje dla pracowników ośrodków, organizacji społecznych, agencji rządowych i szkół
 • prezentacje informacyjne dla pacjentów ośrodków, więźniów, wychowanków domów poprawczych zapoznające z programem NA
 • listy spotkań Anonimowych Narkomanów przeznaczone dla indywidualnej informacji, a także do wykorzystania przez profesjonalistów w ich grupach terapeutycznych.

W krajach dużych lub takich, gdzie NA ma już ustaloną pozycję, kilka lokalnych, okręgowych komitetów łączy się i tworzy komitety regionalne. Komitety regionalne obsługują obszary większe geograficznie, natomiast komitety okręgowe obsługują środowiska lokalne.

Międzynarodowe zgromadzenie delegatów, zwane World Service Conference dostarcza rozwiązań w sprawach, które mają wpływ na całą organizację. Jedynym z podstawowych zadań WSC jest wspieranie tych regionów, gdzie NA dopiero się tworzy oraz tłumaczenie literatury Anonimowych Narkomanów. Dla dodatkowych informacji prosimy o kontakt z reprezentantami World Service Office w Los Angeles w Kalifornii. Adres pocztowy, telefon, fax i adres strony internetowej są na końcu tej broszury.

Stanowisko wobec pokrewnych problemów oraz instytucji
Aby nie wykraczać poza przedmiot swojej działalności, NA ustanowiło tradycję nie udzielania poparcia i nie ustosunkowywania się do spraw nie mających związku z działalnością Anonimowych Narkomanów. NA nie wydaje ani pozytywnych, ani negatywnych opinii na tematy społeczne, socjalne, medyczne, prawne, bądź religijne. Co więcej, nie zajmuje stanowiska wobec problemów związanych z uzależnieniem takimi jak: przestępczość, przestrzeganie prawa, legalizacja narkotyków, prostytucja, zakażenia wirusem HIV i HCV (wirusowe zapalenie wątroby typu C), programy minimalizacji szkód (wymiana strzykawek itp.).

NA jest całkowicie samowystarczalne i nie akceptuje wsparcia finansowego od osób z zewnątrz. Grupy i komitety służb powoływane są na tej samej zasadzie: przez członków - dla członków.

Anonimowi Narkomani nie popierają i nie sprzeciwiają się filozofii czy metodyce innych organizacji. NA jest organizacją kompetentną przede wszystkim w budowaniu forum, na którym uzależnieni od narkotyków mogą dzielić się ze sobą doświadczeniami ze zdrowienia. Nie oznacza to, że Anonimowi Narkomani uważają, iż nie ma innych ?dobrych? i ?wartościowych? organizacji. Aby działalność nie była zakłócana jakimikolwiek kontrowersjami, NA skupia całą energię na swoich konkretnych zamiarach i nie włącza się w realizację celów innych organizacji.

Współpraca z NA
Mimo, że określone tradycje kierują relacjami z innymi organizacjami, NA zaprasza do współpracy rząd, duchownych i prywatne organizacje wolontariuszy. Nieuzależnieni sympatycy NA odegrali znaczącą rolę przy rozpoczynaniu działalności NA w wielu krajach.

NA stara się współpracować z wszystkimi zainteresowanymi, dostarczając literaturę i informacje na temat zdrowienia z pomocą Wspólnoty NA. Ponadto członkowie NA często organizują prezentacje w ośrodkach, więzieniach, domach poprawczych, dzieląc się programem NA z tymi uzależnionymi, którzy nie mogą uczestniczyć w mityngach.

Demografia członków
Prezentując ogólne informacje na temat natury uczestnictwa i efektywności programu, poniższe informacje wydają się być warte przytoczenia. Społeczno—ekonomiczna warstwa, reprezentowana przez członków NA dla każdego państwa jest inna. Na ogół ruch NA w danym kraju rozpoczyna jedna, konkretna społeczna lub ekonomiczna klasa, ale kiedy jej działalność nabiera efektywności, członkostwo poszerza się o przedstawicieli wszystkich warstw społecznych.

Wśród członków NA reprezentowane są wszystkie etniczne i religijne środowiska. Kiedy NA w danym kraju osiąga pewien poziom dojrzałości, członkostwo zwykle odzwierciedla różnorodność lub jednorodność tła kulturowego.

Uczestnictwo w NA jest dobrowolne, nie są prowadzone listy obecności. W związku z tym trudno jest przedstawić wyczerpującą informację na temat członkostwa. Istnieją natomiast obiektywne wskaźniki, które mogą być udostępnione. Są one oparte na danych uzyskanych od uczestników jednego ze światowych zlotów NA. Sondaż wypełniony przez ponad połowę z 13500 uczestników Zlotu Światowego w Atlancie w roku 2002 przedstawia się następująco:

 • Płeć: 55% - mężczyzna; 44% - kobieta; 1% - brak odpowiedzi
 • Wiek: 2% - 20 lat i poniżej; 11% - 21-30 lat; 32% - 31-40 lat; 4% - 41-50 lat; 12% - powyżej 51 lat i 2% - brak odpowiedzi
 • Tożsamość etniczna: 49% - biała; 39% - afrykańsko-amerykańska; 4% - latynoska; 8% - inna
 • Zatrudnienie: 75% zatrudnionych na pełny etat; 8% zatrudnionych na niepełny etat; 6% bezrobotnych; 3% emeryci; 3% pracownicy domowi; 3% studenci i 2% brak odpowiedzi
 • Ciągła abstynencja /zdrowienie: przedział od mniej niż rok - do 33 lat, ze średnią 7,2 roku

Tempo wzrostu
Jako że nie są prowadzone spisy frekwencji, niemożliwym jest oszacowanie jaki procent z tych, którzy przyszli do Anonimowych Narkomanów pozostało aktywnych w NA przez dany okres czasu. Jedynym wskaźnikiem sukcesu programu jest gwałtowny wzrost zarejestrowanych mityngów NA w ostatnim dziesięcioleciu i szybkie rozprzestrzenianie się NA poza teren Ameryki Północnej.

 • W 1978 roku było mniej niż 250 zarejestrowanych grup w 3 państwach.
 • W 1983 roku ponad 12 państw zarejestrowało 2.966 mityngów
 • W 1993 roku 60 państw miało 13.000 grup, prowadzących ponad 19.500 mityngów.
 • W 2002 roku było około 20.000 zarejestrowanych grup i 30.000 mityngów tygodniowo w 108 państwach
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z:

NA World Services, Inc.
PO Box 9999
Van Nuys, CA 91409-9099 USA
Tel.: (+1) 818.773.9999 Fax: (+1) 818.700.0700
Strona internetowa: www.na.org
 
 

¹ Mityng — zorgranizowane spotkanie grupy Anonimowych Narkomanów — przyp. tłum.
² Dla podkreślenia jedności z ogólnoświatowym ruchem Narcotics Anonymous Anonimowi Narkomani w Polsce używają skrótu “NA”, a nie “AN” — przyp. tłum.

źródło http://narkotyki.esculap.pl