Ostatnie wiadomości:
Ile pieniędzy tracimy przez marihuanę? - sobota, 10 sierpnia 2013 07:59
Narkotykowe eksperymenty legislacyjne - poniedziałek, 08 czerwca 2015 00:00
Pomoc MOPS nie zawsze skuteczna - niedziela, 02 czerwca 2013 14:21
Lekarstwo na cukrzycę lekiem dla narkomanów - niedziela, 21 kwietnia 2013 14:19
Komentatorzy o legalizacji marihuany - niedziela, 17 lutego 2013 09:58

Narkotyki - niemyte dusze?

PDFDrukujEmail

Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

Witkacy Kuszenie sw A 2
Chorobliwy nałóg zażywania środków odurzających to narkomania. Uzależniają heroina, haszysz, marihuana, środki nasenne i uspokajające, kokaina. amfetamina, LSD, nikotyna i inne. Jakie są objawy choroby, jak ją leczyć?Jak twierdził Aldous Huxley (1894-1963) narkotyki odsłaniają przed umysłem ukryte wymiary rzeczywistości. Jednak za poszerzenie świadomości, tak jak za wszystko na tym świecie, trzeba zapłacić. W przypadku narkotyków ceną tą jest uzależnienie. Ma ono odmienny charakter i objawy w zależności od używanego narkotyku.

Opiaty

Opiaty (m.in. morfina i heroina) wywołują silną zależność psychiczną i fizyczną . Często pierwsza dawka narkotyku prowadzi do uzależnienia. W Polsce najpopularniejszym preparatem jest kompot. Prawdziwym problemem, oprócz niewiadomej dawki zawartej w nim heroiny, są zanieczyszczenia takie jak alkaloidy (m.in. chinina i lidokaina), grzyby (wywołujące uogólnione zakażenia grzybicze), bakterie (powodujące m.in. zakażenia krwi) i wirusy (wywołujące m.in. AIDS i wirusowe zapalenie wątroby).
Mężczyźni uzależniają się 4-5 razy częściej niż kobiety.

Przyjęcie dawki opiatu powoduje objawy ostrego zatrucia. Objawy te to zwężenie źrenic, zamazana mowa, zaburzenia koncentracji uwagi, ogólne spowolnienie, apatia, senność, zmniejszenie wrażliwości na ból, nudności i wymioty, zaparcia, świąd, zaczerwieniona, ciepła skóra, podwyższenie nastroju lub apatia. Zatrucie opiatami może być powikłane zatrzymaniem oddechu, wstrząsem, śpiączką lub obrzękiem płuc.
Leczenie zatrucia powinno mieć miejsce w szpitalu w ramach Oddziału Intensywnej Terapii. Najczęściej w stanie zagrożenia życia podaje się antidotum w postaci naloksonu.

Jeżeli osoba uzależniona przerwie przyjmowanie opiatów po ok. 12 godzinach występują u niej objawy abstynencyjne. Jego objawy to wymioty, biegunka, rozszerzenie źrenic, katar, ziewanie, bezsenność i bóle mięśniowe. Objawy te trwają zwykle do 10 dni. W trakcie utrzymywania się objawów abstynencyjnych mogą wystąpić zaburzenia świadomości. Leczenie (detoksykacja) powinno odbywać się w szpitalu. Pobyt na oddziale detoksykacyjnym powinien trwać ok. 3 tyg., potem pacjent powinien przejść leczenie rehabilitacyjno-readaptacyjne w ośrodkach psychiatrycznych lub MONAR-owskich. Pomyślnie zakończony okres rehabilitacji powinien zakończyć się podjęciem pracy lub nauki, nie wcześniej jednak niż po około roku pobytu w takim ośrodku. Skuteczność tego leczenia wynosi ok. 20 %.
W kilku ośrodkach w Polsce stosuje się program metadonowy. Metadon to opiat powodujący również uzależnienie i przyjmowany drogą doustną. Jego przyjmowanie nie powoduje jednak euforii. Podawanie go rozpoczyna się w czasie detoksykacji i kontynuuje się w warunkach ambulatoryjnych, stopniowo redukując dawkę metadonu. Kuracja ta została wprowadzona w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu AIDS i obniżenia kryminogenności w populacji narkomanów.

Kanabinole

Należą tutaj marihuana i haszysz. Uzależnienie jest zwykle typu psychicznego, tolerancja rozwija się bardzo wolno. Długotrwałe nadużywanie może prowadzić do powstawania przewlekle utrzymujących się objawów wytwórczych .
Objawy zatrucia to zagubienie upływu czasu, nastawienia urojeniowe, napady lęku, płaczu, śmiechu, wzmożenie łaknienia, wzmożona podatność na sugestię, zaczerwienienie spojówek oczu. Zwykle zatruciu towarzyszą: przyśpieszenie akcji serca i suchość w jamie ustnej. Krańcowa dawka może spowodować omamy i urojenia trwające kilka dni.
Leczenie jest zależne od stanu pacjenta. W przypadku wystąpienia objawów wytwórczych konieczne jest leczenie psychiatryczne.

Środki nasenne i uspokajające

Należą tutaj barbiturany, benzodiazepiny (zwłaszcza diazepam, lorazepam, klonazepam i alprazolam). Uzależnienie ma charakter fizyczny i psychiczny. 3 razy częściej występuje ono u kobiet, zwykle po 35 r.ż.

Objawy zatrucia to podwyższenie nastroju, zmniejszenie czucia bólu, uspokojenie, niezborność ruchów, upośledzenie pamięci i koncentracji uwagi. W przypadku ciężkiego zatrucia może dochodzić do śpiączki, zatrzymania oddechu, obniżenia temperatury ciała. Ciężkie zatrucie powinno być leczone szpitalnie w ramach Oddziału Intensywnej Terapii.
Do pół godziny po zażyciu tych środków można spróbować wywołać wymioty celem usunięcia leków z żołądka. Dalsze zabiegi, jak płukanie żołądka, powinny być wykonane przez wykwalifikowany personel medyczny.

Przerwanie przyjmowania leków nasennych i uspokajających powoduje objawy abstynencyjne. Należą do nich: nudności. wymioty, obniżenie ciśnienia, potliwość, przyśpieszenie częstości oddechu, lęk, drażliwość, drżenie rąk i języka. W przebiegu zespołu abstynencyjnego mogą wystąpić majaczenie i drgawki. Leczenie powinno być prowadzone w szpitalu.

Łatwo zauważyć, iż objawy zatrucia i objawy abstynencyjne wywołane uzależnieniem od środków nasennych i uspokajających są zbliżone do tych spowodowanych nadużywaniem alkoholu.

Kokaina

Kokaina wywołuje zależność psychiczną. Jej wdychanie przez nos powoduje z czasem zanik błony śluzowej nosa i krwawienia z nosa. Kokaina jest też palona, żuta i wstrzykiwana dożylnie. Uzależnia już pierwsza dawka.
Przyjęcie kokainy powoduje objawy ostrego zatrucia: pobudzenie, agresywność, przyśpieszenie akcji serca, rozszerzenie źrenic, podwyższenie ciśnienia krwi, przyśpieszenie oddychania, nudności, wymioty, omamy wzrokowe i dotykowe, nastawienia urojeniowe.
Systematyczne zażywanie prowadzi do przewlekłego zespołu urojeniowego , który powinien być leczony psychiatrycznie.

Amfetamina

Amfetamina powoduje zależność psychiczną.
Ostre zatrucie powoduje pobudzenie, agresywność. Regularne lub krótkotrwałe przyjmowanie dużych dawek może powodować zespół urojeniowy . Powinien on być leczony przez psychiatrę.
W wypadku przedawkowania amfetaminy może mieć miejsce zgon, spowodowany zaburzeniami rytmu.

Halucynogeny

Należą tutaj dietyloamid kwasu lizergowego (LSD), psylocybina (tzw. grzyby halucynogenne), meskalina (peyotl), fencyklidyna (PCP). Środki te powodują zależność typu psychicznego i fizycznego.
Objawy ostrego zatrucia halucynogenami to wzrost ciśnienia krwi, przyśpieszenie tętna, podwyższenie temperatury ciała, rozszerzenie źrenic, omamy wzrokowe, rzadziej słuchowe, lęk, obniżenie nastroju, zwiewne urojenia prześladowcze, czasem agresja, lęk, zaburzenia poczucia czasu.
W przypadku powikłań psychiatrycznych konieczne jest leczenie psychiatryczne.

Nikotyna

Powoduje ona zależność typu psychicznego. Uzależnienie pojawia się szybko. U niektórych palaczy mogą występować objawy abstynencyjne.
Zespół abstynencyjny po zaprzestaniu palenia utrzymuje się przez wiele tygodni. Objawami są: drażliwość, niepokój, zaburzenia koncentracji uwagi, wzmożenie łaknienia, przyrost masy ciała, bóle głowy. Uporczywe myśli o powrocie do nałogu mogą utrzymywać się przez kilka miesięcy.
W leczeniu odwykowym wspomagającą rolę mogą mieć gumy do żucia lub plastry z nikotyną. W Polsce zarejestrowano lek bupropion, który może stanowić istotne farmakologiczne wsparcie w leczeniu nikotynizmu.

Co zrobić w przypadku uzależnienia?

Leczeniem uzależnień zajmują się psychiatrzy i psychoterapeuci. Istnieją wyspecjalizowane placówki zajmujące się osobami uzależnionymi. O informację i pomoc należy zwrócić się do psychiatry.

Autor opracowania: dr n. med. Marek Krzystanek, psychiatra
Recenzenci: dr hab. n. med. Irena Krupka-Matuszczyk
Źródło tekstu: Psychiatria On-Line